Ponn Yinn's family mahori ensemble (Photo: Terry Liu)