Apprentice Boua Sou Her playing the qeej (Photo: Vungping Yang)