9-A basket by Vera Bocanegra Powers, apprentice to master Ohlone basketweaver Linda Yamane (Photo courtesy of Linda Yamane)