1-Master Ohlone basketweaver Linda Yamane (left) and her 2014 apprentice Vera Bocanegra Powers (Photo courtesy of Linda Yamane)